Etiket arşivi: şirketlere hukuki danışmanlık

Ticari Temerrüt Faizi

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2004/12376 K:2005/1681 T:07.02.2005 818 s. Yasa m. 101/son Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, harfiyat ve taahhüt işleri ile iştigal etmek üzere davalı Hasan Büyükmertoğlu ile birlikte adi Read more [...]