Etiket arşivi: şirketler hukuku avukat

Ticaret Hukukunda Haksız Rekabet

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/11-744 K:2011/57 T:06.04.2011 Marka Hakkına Tecavüz Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi Özet Ambalaj yoluyla haksız rekabet iddiası ile marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespit ve men'i istemli davada, uyuşmazlığın çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektirdiğinden HUMK 275 ve devamı maddeleri uyarınca konusunda uzman bir bilirkişinin görüşü alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. 556 s. Read more [...]