Etiket arşivi: şirket danışmanlık Avukatı

Ticari Dava Rekabet Yasağı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/9-517 K:2008/566 T:22.09.2008 Rekabet Yasağı Cezai Şart Ticari Dava İş Bölümü Özet İş Kanunu kapsamında işçi sayılan kişinin, rekabet yasağı sözleşmesini ihlali nedeniyle açılan cezai şartın tahsiline ilişkin davada, iş mahkemesinin görevli olduğu kabul edilmelidir. Rekabet etmeme taahhüdü, ancak işçinin, işverenin müşteri çevresine veya iş ve üretim sırlarına ait bilgileri kullanarak işverene önemli Read more [...]

Şirketlere Ait Web Sitesi

T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi E:2005/366 K:2005/1918 T:28.02.2005 Davacı A... Group Bilgisayar Elkt. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Avukat S.Ç. tarafından, davalı O. A. aleyhine 8.7.2001 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 20.10.2004 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik Read more [...]