Etiket arşivi: şirket avukatlığı ankara

Ticaret Şirketinin Merkezinin Bulunduğu Yer Yetki

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2005/327 K:2005/4022 T:01.03.2005 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Borçlular aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde örnek 163 ödeme emrinin itiraz eden borçlu şirkete ilanen tebliğ edildiği Read more [...]