Etiket arşivi: şirket avukatlığı

Ticaret Unvanı

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2003/4976 K:2003/9376 T:14.10.2003 Taraflar arasınba görülen davada İzmir Asliye 1.HuKuk Mahkemesi'nce verilen 14.11.2002 Tarih ve 2002/570 / 2002/865 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı şirket vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildigi anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Pınar Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, Read more [...]

Ticari Davalar

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/1953 K:2004/11442 T:23.11.2004 6762 s. Yasa m. 321,542 Taraflar arasında görülen davada Adana Asliye 4.Hukuk Mahkemesi'nce verilen 31.12.2003 tarih ve 2003/324-2003/1211 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Deyiş Cesur tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe Read more [...]

Ticari Temerrüt Faizi

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2004/12376 K:2005/1681 T:07.02.2005 818 s. Yasa m. 101/son Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, harfiyat ve taahhüt işleri ile iştigal etmek üzere davalı Hasan Büyükmertoğlu ile birlikte adi Read more [...]

Şirketlere Ait Web Sitesi

T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi E:2005/366 K:2005/1918 T:28.02.2005 Davacı A... Group Bilgisayar Elkt. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Avukat S.Ç. tarafından, davalı O. A. aleyhine 8.7.2001 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 20.10.2004 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik Read more [...]

Ticaret Şirketlerinde Temsil

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2004/12344 K:2005/2158 T:03.03.2005 DAVADAN FERAGAT ŞİRKETİN TEMSİLİ İbraname ve protokol başlıklı belgeyi şirketi tek başına temsile yetkili olan kişi imzalamıştır. Ana sözleşmeye göre şirket adına taahhütte bulunma yetkisi ise yönetim kurulundadır. Davadan şirket adına feragat, şirket adına taahhüt anlamına geldiğinden ancak yönetim kurulu kararı ile mümkündür. 6762 s. TTK. m. 317 Taraflar arasındaki iflas Read more [...]