Etiket arşivi: şirket avukatı ankara

Tebligat Masrafları

Soru; Merhaba, bir bankaya olan borçlarımdan dolayı bana bir tebligat gönderildi. İşin aslı bir süre işlerim kötü gitmişti, durumum iyi değildi ödeyemedim, yavaştan durumları toparladım ama borcum olduğunu unutmuşum. Aslında mevcut param bulunuyordu, ben de tebligat geldiği gün gittim bankaya bütün borçlarımı sıfırladım. Ben borçlarımı sıfırlamama rağmen tebligat gönderildiği için noter masraflarını ödemem gerektiğini söylüyorlar. Ben ilk defa bu durum Read more [...]

Şirket Haklarının Devredilmesi

Soru; Arkadaşlar, şimdi herhangi bir x şirketi yurt dışından ithalat yapmak, müşteri bulmak ve bu işlerin karşısında komisyonlarını alma karşılığında bir sözleşme imzalayan bir y şirketi var. Bu y şirketi, üzerindeki bu hakları anlaşma yaptığı x şirketinin izni ve bilgisi olmadan, herhangi ek bir sözleşme imzalamadan kendisindeki hakları başka bir şirkete devretme şansı var mı? Eğer yapılıyorsa bu işlemlerin adım adım neler olacağını bilen arkadaşlar Read more [...]

Şirket İtibarının Korunması

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2003/6192 K:2004/1092 T:10.02.2004 818 s. Yasa m. 49 Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 3.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 13.12.2001 tarih ve 2000/503 - 2001/769 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe Read more [...]

Ticari Defterler

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/7571 K:2004/10055 T:19.10.2004 2004 s. Yasa m. 67 1086 s. Yasa m. 275 Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 6. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 05.11.2002 tarih ve 1999/977-2002/1141 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine Read more [...]

Şirketin Tüzel Kişiliği

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2004/14634 K:2005/3211 T:03.03.2005 2004 s. Yasa m. 67 4077 s. Yasa m. 3 6762 s. Yasa m. 21 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, davalının kredi kullanmak suretiyle otomobil satın aldığını Read more [...]

Şirket Devri Durumundan Şirket Borçlarından Sorumluluk

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2005/2492 K:2005/6435 T:28.03.2005 6762 s. Yasa m. 152,451,452 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki müşteki vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : TTK'nın 152. maddesi hükmü; ""Bir ticaret şirketinin nev'inin diğer bir ticaret şirketi nev'ine çevrilmesi, kanunda aksine Read more [...]

Ticaret Hukuku İtirazın İptali

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2005/19-200 K:2005/210 T:30.03.2005 Taraflar arasındaki "itirazın iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir Asliye 1. Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.02.2003 gün ve 2001/1134-2003/111 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 09.06.2004 gün ve 2003/11298-2004/6953 sayılı ilamı ile; (... Davacı vekili, müvekkili banka ile davalı Read more [...]

Ticaret Şirketlerinin Feshi

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/7310 K:2005/3782 T:18.04.2005 6762 s. Yasa m. 522 Taraflar arasında görülen davada Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 10.03.2004 tarih ve 2002/313-2004/49 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe Read more [...]

Şirket Ortaklarının Sorumluluğu

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2005/21-370 K:2005/302 T:22.06.2005 1479 s. Yasa m. 24 506 s. Yasa m. 3 Taraflar arasındaki "tespit-iptal" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6.İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 5.11.2003 gün ve 2002/632 E. 2003/1075 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 5.4.2004 gün ve 2003/11730 E. 3258 K. sayılı ilamı ile; ( ...Dava, Eylül/2001 Read more [...]

Ticari İş

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/7706 K:2005/7124 T:04.07.2005 Taraflar arasında görülen davada S. Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 23.05.2002 tarih ve 2000/685 - 2002/305 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Berkant Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma Read more [...]