Etiket arşivi: şirket avukatı

Şirket Birleşmesi

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2008/56 K:2008/6260 T:07.05.2008 Şirket Birleşmesi Külli Halefiyet Özet Şirket hisselerinin devri veya şirketlerin birleşmesi halinde, öncekişirketin aktif ve pasifleri tümü ile yeni şirkete geçer. Kayden iki ayrı tüzel kişiliğin olması fiili birleşme karşısında bir şey ifade etmez. Ticari işletmelerde devamlılık esas olduğundan, sonraki öncekinin devamı niteliğindedir. Külli halefiyet gereği sonradan ticari işletmeyi Read more [...]

Aralarında Organik Bağ Bulunan Şirketler

T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2006/5614 K:2007/226 T:06.02.2007 ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU ARALARINDA ORGANİK BAĞ BULUNAN ŞİRKETLER Özet Borçlu şirket yetkililerinin cezai sorumluluğunun tespiti bakımından; sanıklara ait olan diğer şirketlere ait kayıtlarda gerekirse incelenmeli ve borçlu şirket ile diğer şirketler arasında hukuki ve fiili bir bağ bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. 2004 s. Yasa m. 331,333/a İİK'in 331 ve 333/a maddesine Read more [...]

Ticari İşletme Devri

T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E:2006/12344 K:2007/6279 T:10.04.2007 3. Kişinin İstihkak İddiası Ticari İşletme Devri Özet Borçlu, ticari işletmesini devrettiğini ticaret siciline bildirip ilan etmeli ve mal beyanında bulunmalıdır. Ticari işletmenin devri, alacaklıların haklarını etkilemeyeceği gibi, devralan 3. kişi de işletmenin borçlarından dolayı sorumludur. 2004 s. Yasa m. 44 818 s. Yasa m. 179 Mahalli mahkemece verilen kararın temyizen tetkiki Read more [...]