Etiket arşivi: ankara şirket hukuki danışmanlık avukatı

Ticari Davalar

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/1953 K:2004/11442 T:23.11.2004 6762 s. Yasa m. 321,542 Taraflar arasında görülen davada Adana Asliye 4.Hukuk Mahkemesi'nce verilen 31.12.2003 tarih ve 2003/324-2003/1211 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Deyiş Cesur tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe Read more [...]