Etiket arşivi: ankara şirket hukuki danışmanlık avukat

Şirket İtibarının Korunması

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2003/6192 K:2004/1092 T:10.02.2004 818 s. Yasa m. 49 Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 3.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 13.12.2001 tarih ve 2000/503 - 2001/769 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe Read more [...]