Şirket Yöneticisinin Dolandırıcılığı

T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi

E:2010/13138
K:2011/1578
T:21.03.2011

ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN DOLANDIRICILIĞI

5237 s. Yasa m. 158/1-h

Olay tarihinde ESK İnşaat Mobilya Dekorasyon San. Tic. Ltd. Şti.nin yetkilisi olan sanığın Eryaman’da yaptıracağı inşaattan bir daireyi satmak konusunda tanık Filibya Saral ile protokol imzalayıp noterden gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlediği halde bu kez aynı daireyi katılan Nazmiye Erol’a satmak konusunda katılan ile protokol ve gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi düzenleyerek 73,000 TL sini alıp daireyi teslim etmeden kaçmak suretiyle katılanı dolandırdığının iddia olunması karşısında; eyleminin sübutu halinde 5237 sayılı TCK.nun 158/1-h maddesinde öngörülen “tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasındaki dolandırıcılığı” suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kazanılmış hakkın saklı tutulmasına,21.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın