Kategori arşivi: Şirketler Hukuku

Şirket Birleşmesi

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2008/56 K:2008/6260 T:07.05.2008 Şirket Birleşmesi Külli Halefiyet Özet Şirket hisselerinin devri veya şirketlerin birleşmesi halinde, öncekişirketin aktif ve pasifleri tümü ile yeni şirkete geçer. Kayden iki ayrı tüzel kişiliğin olması fiili birleşme karşısında bir şey ifade etmez. Ticari işletmelerde devamlılık esas olduğundan, sonraki öncekinin devamı niteliğindedir. Külli halefiyet gereği sonradan ticari işletmeyi Read more [...]

Ticari Dava Rekabet Yasağı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/9-517 K:2008/566 T:22.09.2008 Rekabet Yasağı Cezai Şart Ticari Dava İş Bölümü Özet İş Kanunu kapsamında işçi sayılan kişinin, rekabet yasağı sözleşmesini ihlali nedeniyle açılan cezai şartın tahsiline ilişkin davada, iş mahkemesinin görevli olduğu kabul edilmelidir. Rekabet etmeme taahhüdü, ancak işçinin, işverenin müşteri çevresine veya iş ve üretim sırlarına ait bilgileri kullanarak işverene önemli Read more [...]

Ticaret Hukukunda Haksız Rekabet

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/11-744 K:2011/57 T:06.04.2011 Marka Hakkına Tecavüz Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi Özet Ambalaj yoluyla haksız rekabet iddiası ile marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespit ve men'i istemli davada, uyuşmazlığın çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektirdiğinden HUMK 275 ve devamı maddeleri uyarınca konusunda uzman bir bilirkişinin görüşü alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. 556 s. Read more [...]