Kategori arşivi: Şirket Avukatı

Şirket Haklarının Devredilmesi

Soru; Arkadaşlar, şimdi herhangi bir x şirketi yurt dışından ithalat yapmak, müşteri bulmak ve bu işlerin karşısında komisyonlarını alma karşılığında bir sözleşme imzalayan bir y şirketi var. Bu y şirketi, üzerindeki bu hakları anlaşma yaptığı x şirketinin izni ve bilgisi olmadan, herhangi ek bir sözleşme imzalamadan kendisindeki hakları başka bir şirkete devretme şansı var mı? Eğer yapılıyorsa bu işlemlerin adım adım neler olacağını bilen arkadaşlar Read more [...]

Eğitim Kurumundan Senet İptali

Soru; Merhaba, birkaç hafta önce bir kursa başladım, burada yazılım ile ilgili dersler almak istedim, ilk iki gün kursa gittim ve acil halletmem gereken işler olduğundan dolayı da kursu bırakmak zorunda kaldım. Kursu veren eğitim kurumu ile görüştüm, durumu izah ettim, senetleri iptal edelim paramı verin dedim. Kurumda görüştüğüm kişi bunun mümkün olmadığını belirtti, 2 günlük ders ücretini alın ve gerisini verin o zaman dedim, fakat Nuh diyorlar peygamber demiyorlar. Read more [...]

Kıdem ve İhbar Tazminatı

Soru; Merhaba, birkaç yıl önce bir şirkette çalışmaktaydım, bir sene kadar çalıştım ve işten ayrıldım. Bir süre sonra, aynı şirketten tekrar işe çağırıldım ve ben de ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Yaklaşık 2 yıl gibi bir süredir çalışıyorum ve maaşımı kimi zaman alamıyorum. Maaş alamama süreleri 3 ay ve üzerinde olabiliyor. Maaşları geciktirdikleri gibi bir de işten çıkarma ile tehdit ediyorlar, maaşım bin TL civarlarında iken eğer işten Read more [...]

Aralarında Organik Bağ Bulunan Şirketler

T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2006/5614 K:2007/226 T:06.02.2007 ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU ARALARINDA ORGANİK BAĞ BULUNAN ŞİRKETLER Özet Borçlu şirket yetkililerinin cezai sorumluluğunun tespiti bakımından; sanıklara ait olan diğer şirketlere ait kayıtlarda gerekirse incelenmeli ve borçlu şirket ile diğer şirketler arasında hukuki ve fiili bir bağ bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. 2004 s. Yasa m. 331,333/a İİK'in 331 ve 333/a maddesine Read more [...]

Ticari İşletme Devri

T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E:2006/12344 K:2007/6279 T:10.04.2007 3. Kişinin İstihkak İddiası Ticari İşletme Devri Özet Borçlu, ticari işletmesini devrettiğini ticaret siciline bildirip ilan etmeli ve mal beyanında bulunmalıdır. Ticari işletmenin devri, alacaklıların haklarını etkilemeyeceği gibi, devralan 3. kişi de işletmenin borçlarından dolayı sorumludur. 2004 s. Yasa m. 44 818 s. Yasa m. 179 Mahalli mahkemece verilen kararın temyizen tetkiki Read more [...]

Faturanın Delil Olarak İşlevi

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2006/7047 K:2007/9925 T:28.06.2007 FATURANIN DELİL OLARAK İŞLEVİ SÜRESİ İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEYEN FATURANIN BAĞLAYICI YÖNÜ TEMEL İLİŞKİYİ KANITLAMA ZORUNLULUĞU Özet Faturaya TTK'nın öngördüğü süre içerisinde itiraz edilmemiş olması, sadece harcama bedel veya birim fiyatının faturada belirtilen miktarda olduğunun kabulüne gelip, faturada yazılı mal veya hizmetin verildiği anlamına gelmez. Bu nedenle faturayı düzenleyen, Read more [...]

Ticari İşletmelerde Tasarrufun İptali Davası

T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi E:2007/2474 K:2007/2410 T:09.07.2007 MARKA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI TİCARİ İŞLETME DEFTERİ Özet MARKANIN DEVRİ, TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ NİTELİĞİNDEDİR. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ HALİNDE, DEVRALAN KİŞİNİN BORÇLUNUN ALACAKLILARINI ZARARA SOKMAK KASTINI BİLDİĞİ VE BORÇLUNUN DA BU HALLERDE ZARAR VERMEK KASTIYLA HAREKET ETTİĞİ KABUL EDİLİR. 2004 s. Yasa m. 277,280/1,280/3 Taraflar arasındaki tasarrufun iptali Read more [...]

Markanın Ayırt Edicilik Özelliği

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2007/11-965 K:2007/961 T:12.12.2007 AYIRT EDİCİLİK İLTİBAS MARKA TECAÜZÜN ÖNLENMESİ Özet MARKAYI TESCİL ETTİRENİN VEYA MARKAYI TESCİLSİZ KULLANANIN TACİR OLMASI ZORUNLU DEĞİLDİR. MARKA HANGİ MAL VE HİZMET İÇİN TESCİL EDİLMİŞ VEYA TESCİLSİZ OLARAK KULLANILMIŞSA, O MAL VE HİZMET İÇİN HUKUKİ KORUMA SAĞLAR. MARKANIN İZİNSİZ KULLANIMI TESCİLSİZ MARKA YÖNÜNDEN HAKSIZ REKABET, TESCİLLİ MARKA YÖNÜNDEN İSE, Read more [...]

Ticari İşletme Yöneticisinin Kasten Alacaklıyı Zarara Uğratması

T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2008/5180 K:2008/4928 T:07.07.2008 Ticari İşletme Yöneticisinin Kasten Alacaklıyı Zarara Uğratması Uzlaşma Şikayet Özet İİK'nın 333/a maddesinde belirlenen suç bakımından aynı Yasa'nın 354. maddesi amir hükmü uyarınca uzlaşmayı kendi bünyesinde barındırdığından İcra Mahkemesi tarafından uzlaşma konusunda bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Ayrıca bu suçun oluşabilmesi için ticari işletme yöneticisinin şirketin Read more [...]

Ticaret Hukuku

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/14192 K:2008/17485 T:16.10.2008 TİCARET HUKUKU TİCARİ MÜMESSİL TİCARİ MÜMESSİLİN MAHKEMEDE TEMSİL YETKİSİ Özet Yasanın benimsediği düzenlemede, ticari mümessilin vekâlet vereni mahkeme veya icra dairesinde temsil edemeyeceğini öngören bir hüküm yoktur. Bu nedenle ticari mümessilin icra mahkemesine yaptığı itiraz geçerlidir. 818 s. Yasa m. 449,450 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti Read more [...]