Kategori arşivi: Ankara Şirket Avukatı

Satım Sözleşmesi

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2011/19-426 K:2011/516 T:13.07.2011 SATIM SÖZLEŞMESİ TESLİMİN İSPATI MALI TESLİM ALAN KİŞİ Özet Satım sözleşmesinde malın teslim edildiği kişinin teslim almaya yetkili olması gerekir. Ancak, o kişi yetkili olmamasına rağmen değişik zamanlarda aynı veya değişik kişilerden mal teslim almış ise zımmen yetkili kılındığının kabulü gerekir. (….Dava, mal bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki Read more [...]

Ticaret Usulüne Uygun Olarak Terk Etmeyen Tacirin Cezası

T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2010/9283 K:2011/6462 T:24.10.2011 TİCARETİ USULÜNE UYGUN OLARAK TERK ETMEYEN TACİRİN CEZASI TASFİYEYE GİREN ŞİRKETTE TİCARETİ TERK DEĞİL, ORTAKLIK İLİŞKİSİ SONA ERER Özet İİK'in 337/a maddesinde yaptırıma bağlanan eylem, yalnızca ticareti terk keyfiyetinin ticaret sicili memurluğuna bildirilmemesi değil, bununla birlikte İİK'in 44. maddesine uygun olarak bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerinin Read more [...]

Markaya Tecavüzün Önlenmesi

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2001/9903 K:2002/3699 T:19.04.2002 MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TESCİLİ MARKANIN TERKİNİ Davacı ile aynı sahada çalışan davalının, basiretli bir tacir olmanın zorunlu sonucu olarak, 15 ülkede tescilli bir markayı bilmediğini ve bu nedenle Türkiye'de tescil ettirdiğini öne sürmesi TTK.nun 21/2. maddesine aykırı olduğu gibi, MK.nun 2. maddesine göre de mümkün görülmez. Şu halde, Paris Sözleşmesinin Read more [...]

Markalarda Benzerlik ve İltibas

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/12143 K:2005/9700 T:13.10.2005 MARKALARDA BENZERLİK VE İLTİBAS ÖZET: Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini kapsıyorsa ya da işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali olan herhangi Read more [...]

Markanın Korunması

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2006/11146 K:2008/3184 T:11.03.2008 Markanın Korunması Ticaret Unvanı Özet Gerçek kişi tacirlerin ticaret unvanları, kısaltmadan yazılacak ad ve soyadı ile ilavelerden oluşur. Tescil edilmiş markanın korunması tescil başvurusu tarihinden itibaren geçerli bulunduğundan, terkin edilmedikçe unvan ve markanın kullanılmasının yasaklanması mümkün değildir. 6762 s. Yasa m. 43,48 556 s. KHK m. 9,23,40 Taraflar arasında görülen Read more [...]

Markanın Hükümsüzlüğü

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/11-689 K:2011/46 T:09.02.2011 MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN DEVRİNİN AÇILMIŞ OLAN DAVAYA ETKİSİ VE SONUÇLARI Özet Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin dava sicile göre kayıt maliki olan doğru hasıma karşı açılmış yargılama sürerken marka devrinden kaynaklanan mülkiyet değişikliği meydana gelmiştir. Bu durumda davacının seçimlik hakkını kullanarak mevcut davayı yeni malike karşı yürütmesi mümkündür. Read more [...]

Tescilli ve Tanınmış Markanın Korunması

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/11-695 K:2011/47 T:09.02.2011 TESCİLLİ VE TANINMIŞ MARKA KISMEN İPTAL KURALI Özet Tescili yapılarak tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir markanın da kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından kısmen iptali mümkündür. (“…Davacı vekili, müvekkilinin “B…” markasını ilk kez 1956 yılında 30. Sınıfa giren çikolata, şekerleme, pasta ürünleri, meyveli kekler ve bisküviler için Almanya’da tescil ettirdiği Read more [...]