Kategori arşivi: Ankara Şirket Avukatı

Tebligat Masrafları

Soru; Merhaba, bir bankaya olan borçlarımdan dolayı bana bir tebligat gönderildi. İşin aslı bir süre işlerim kötü gitmişti, durumum iyi değildi ödeyemedim, yavaştan durumları toparladım ama borcum olduğunu unutmuşum. Aslında mevcut param bulunuyordu, ben de tebligat geldiği gün gittim bankaya bütün borçlarımı sıfırladım. Ben borçlarımı sıfırlamama rağmen tebligat gönderildiği için noter masraflarını ödemem gerektiğini söylüyorlar. Ben ilk defa bu durum Read more [...]

Eğitim Kurumundan Senet İptali

Soru; Merhaba, birkaç hafta önce bir kursa başladım, burada yazılım ile ilgili dersler almak istedim, ilk iki gün kursa gittim ve acil halletmem gereken işler olduğundan dolayı da kursu bırakmak zorunda kaldım. Kursu veren eğitim kurumu ile görüştüm, durumu izah ettim, senetleri iptal edelim paramı verin dedim. Kurumda görüştüğüm kişi bunun mümkün olmadığını belirtti, 2 günlük ders ücretini alın ve gerisini verin o zaman dedim, fakat Nuh diyorlar peygamber demiyorlar. Read more [...]

Kıdem ve İhbar Tazminatı

Soru; Merhaba, birkaç yıl önce bir şirkette çalışmaktaydım, bir sene kadar çalıştım ve işten ayrıldım. Bir süre sonra, aynı şirketten tekrar işe çağırıldım ve ben de ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Yaklaşık 2 yıl gibi bir süredir çalışıyorum ve maaşımı kimi zaman alamıyorum. Maaş alamama süreleri 3 ay ve üzerinde olabiliyor. Maaşları geciktirdikleri gibi bir de işten çıkarma ile tehdit ediyorlar, maaşım bin TL civarlarında iken eğer işten Read more [...]

Boş Senet Tahsili

Soru; Bir şirkette işe başlayan arkadaşımdan, işe girmeden önce boş bir senede imza atmasını istemişler ve o da atmış. Arkadaşım daha sonra bu işyerinden ayrılmak zorunda kalmıştır ve imzaladığı boş senedini de almayı unutmuş. Bu boş senedin, kendi aleyhine kullanılmaması amacı ile ya da bu senedi geçersiz hale getirmek için nasıl bir yol izlenmelidir? Ne tür bir dava açılmalıdır? Bu tür davalarda şahit gösterilebilir mi? Cevaplarınız için şimdiden Read more [...]

Şirket Genel Müdürünün İşçilik Sıfatı Ticari Dava

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi E:2008/35169 K:2010/28779 T:12.10.2010 ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜRÜNÜN İŞÇİLİK SIFATI TİCARİ DAVA İŞ DAVASI Özet Şirket genel müdürünün aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması halinde, organ statüsünün olup olmadığına bakılmalıdır. Organ sıfatını kazanmaksızın yönetim kurulu üyesi olan genel müdürün işçilik sıfatının devam ettiği kabul edilmelidir. Buna karşın şirketi temsil ve ilzama yetkili organ sıfatı Read more [...]

A.Ş. Borcu Nedeniyle Ortağa Başvuru

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/17-399 K:2010/498 T:13.10.2010 A.Ş BORCU NEDENİYLE ORTAĞA BAŞVURU TASARRUFUN İPTALİ 2004 s. Yasa m. 277 vd Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karaman 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 12.06.2008 gün ve 2006/377 E., 2008/163 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili ve davalılar Mehmet Emin ve Yunus Özdoğru vekili tarafından istenilmesi üzerine, Read more [...]

Ticaret Şirketleri, Tacir

T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2009/9310 K:2010/1776 T:08.03.2010 Ticaret Şirketleri Tacir Ticareti Terk Suçu Özet Ticaret şirketleri için ticareti terk değil, ortaklık ilişkisinin sona ermesi söz konusudur. Tasfiye sürecini tamamlayarak tüzel kişiliklerini sona erdiren ticaret şirketlerinin mal beyanında bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle, ticaret şirketlerinin müdür veya yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemeleri mümkün değildir. 6762 Read more [...]

Ticari Işlerden Kaynaklanan Tellallık Alacağı

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2010/9321 K:2011/2744 T:02.03.2011 Ticari Işlerden Kaynaklanan Tellallık Alacağı Zamanaşımı Özet Ticari işlerden kaynaklanan tellallık alacağı bir yıllık zamanaşımına tabidir. 6762 s. Yasa m. 106 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine, temyiz Read more [...]

Şirket Yöneticisinin Dolandırıcılığı

T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi E:2010/13138 K:2011/1578 T:21.03.2011 ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN DOLANDIRICILIĞI 5237 s. Yasa m. 158/1-h Olay tarihinde ESK İnşaat Mobilya Dekorasyon San. Tic. Ltd. Şti.nin yetkilisi olan sanığın Eryaman’da yaptıracağı inşaattan bir daireyi satmak konusunda tanık Filibya Saral ile protokol imzalayıp noterden gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlediği halde bu kez aynı daireyi katılan Nazmiye Erol’a satmak konusunda katılan Read more [...]

Şirket Alacak Davası

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2010/11526 K:2011/6133 T:04.05.2011 5510 s. Yasa m. 81 Taraflar arasındaki İtirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı arasında 31.08.2007 tarihinde Read more [...]