Yazar arşivleri: Şirket Avukatı

Tebligat Masrafları

Soru; Merhaba, bir bankaya olan borçlarımdan dolayı bana bir tebligat gönderildi. İşin aslı bir süre işlerim kötü gitmişti, durumum iyi değildi ödeyemedim, yavaştan durumları toparladım ama borcum olduğunu unutmuşum. Aslında mevcut param bulunuyordu, ben de tebligat geldiği gün gittim bankaya bütün borçlarımı sıfırladım. Ben borçlarımı sıfırlamama rağmen tebligat gönderildiği için noter masraflarını ödemem gerektiğini söylüyorlar. Ben ilk defa bu durum Read more [...]

Şirket Haklarının Devredilmesi

Soru; Arkadaşlar, şimdi herhangi bir x şirketi yurt dışından ithalat yapmak, müşteri bulmak ve bu işlerin karşısında komisyonlarını alma karşılığında bir sözleşme imzalayan bir y şirketi var. Bu y şirketi, üzerindeki bu hakları anlaşma yaptığı x şirketinin izni ve bilgisi olmadan, herhangi ek bir sözleşme imzalamadan kendisindeki hakları başka bir şirkete devretme şansı var mı? Eğer yapılıyorsa bu işlemlerin adım adım neler olacağını bilen arkadaşlar Read more [...]

Eğitim Kurumundan Senet İptali

Soru; Merhaba, birkaç hafta önce bir kursa başladım, burada yazılım ile ilgili dersler almak istedim, ilk iki gün kursa gittim ve acil halletmem gereken işler olduğundan dolayı da kursu bırakmak zorunda kaldım. Kursu veren eğitim kurumu ile görüştüm, durumu izah ettim, senetleri iptal edelim paramı verin dedim. Kurumda görüştüğüm kişi bunun mümkün olmadığını belirtti, 2 günlük ders ücretini alın ve gerisini verin o zaman dedim, fakat Nuh diyorlar peygamber demiyorlar. Read more [...]

Kıdem ve İhbar Tazminatı

Soru; Merhaba, birkaç yıl önce bir şirkette çalışmaktaydım, bir sene kadar çalıştım ve işten ayrıldım. Bir süre sonra, aynı şirketten tekrar işe çağırıldım ve ben de ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Yaklaşık 2 yıl gibi bir süredir çalışıyorum ve maaşımı kimi zaman alamıyorum. Maaş alamama süreleri 3 ay ve üzerinde olabiliyor. Maaşları geciktirdikleri gibi bir de işten çıkarma ile tehdit ediyorlar, maaşım bin TL civarlarında iken eğer işten Read more [...]

Boş Senet Tahsili

Soru; Bir şirkette işe başlayan arkadaşımdan, işe girmeden önce boş bir senede imza atmasını istemişler ve o da atmış. Arkadaşım daha sonra bu işyerinden ayrılmak zorunda kalmıştır ve imzaladığı boş senedini de almayı unutmuş. Bu boş senedin, kendi aleyhine kullanılmaması amacı ile ya da bu senedi geçersiz hale getirmek için nasıl bir yol izlenmelidir? Ne tür bir dava açılmalıdır? Bu tür davalarda şahit gösterilebilir mi? Cevaplarınız için şimdiden Read more [...]

Şirket Birleşmesi

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2008/56 K:2008/6260 T:07.05.2008 Şirket Birleşmesi Külli Halefiyet Özet Şirket hisselerinin devri veya şirketlerin birleşmesi halinde, öncekişirketin aktif ve pasifleri tümü ile yeni şirkete geçer. Kayden iki ayrı tüzel kişiliğin olması fiili birleşme karşısında bir şey ifade etmez. Ticari işletmelerde devamlılık esas olduğundan, sonraki öncekinin devamı niteliğindedir. Külli halefiyet gereği sonradan ticari işletmeyi Read more [...]

Ticari Dava Rekabet Yasağı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/9-517 K:2008/566 T:22.09.2008 Rekabet Yasağı Cezai Şart Ticari Dava İş Bölümü Özet İş Kanunu kapsamında işçi sayılan kişinin, rekabet yasağı sözleşmesini ihlali nedeniyle açılan cezai şartın tahsiline ilişkin davada, iş mahkemesinin görevli olduğu kabul edilmelidir. Rekabet etmeme taahhüdü, ancak işçinin, işverenin müşteri çevresine veya iş ve üretim sırlarına ait bilgileri kullanarak işverene önemli Read more [...]

Ticaret Hukukunda Haksız Rekabet

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/11-744 K:2011/57 T:06.04.2011 Marka Hakkına Tecavüz Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi Özet Ambalaj yoluyla haksız rekabet iddiası ile marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespit ve men'i istemli davada, uyuşmazlığın çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektirdiğinden HUMK 275 ve devamı maddeleri uyarınca konusunda uzman bir bilirkişinin görüşü alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. 556 s. Read more [...]

Ticaret Unvanı

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2003/4976 K:2003/9376 T:14.10.2003 Taraflar arasınba görülen davada İzmir Asliye 1.HuKuk Mahkemesi'nce verilen 14.11.2002 Tarih ve 2002/570 / 2002/865 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı şirket vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildigi anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Pınar Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, Read more [...]

Şirket İtibarının Korunması

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2003/6192 K:2004/1092 T:10.02.2004 818 s. Yasa m. 49 Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 3.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 13.12.2001 tarih ve 2000/503 - 2001/769 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe Read more [...]